Optimism

Optimism

Svensk definition

Mental inställning som tolkar livshändelser som i stort sett positiva.

Engelsk definition

Mental attitude that interprets life events as generally being positive.

Svenska synonymer

Positivt tänkande

Engelska synonymer

Positive Attitude Attitude, Positive Positive Thinking