Crew Resource Management, Healthcare

Teamarbete och kommunikation inom hälso- och sjukvård

Svensk definition

Hälso- och sjukvårdsrelaterade träning utformad för att minska behandlingsfel och förbättra patientsäkerhet genom att betona samarbete och mänskliga faktorer (see ergonomi).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Healthcare Crisis Resource Management Crisis Resource Management, Healthcare Healthcare Crew Resource Management Healthcare CRM CRM, Healthcare CRMs, Healthcare Healthcare CRMs