Abdomen, Acute

Akut buk

Svensk definition

Kliniskt syndrom med akut buksmärta som är svår, lokal och snabbt förvärras. Akut buk kan orsakas av en mängd olika tillstånd, skador eller sjukdomar.

Engelsk definition

A clinical syndrome with acute abdominal pain that is severe, localized, and rapid in onset. Acute abdomen may be caused by a variety of disorders, injuries, or diseases.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Abdomens, Acute Acute Abdomen Acute Abdomens