Resultat 1 till 1

  1. Relevans
  2. Alfabetiskt
  • Periaqueductal Gray

    Periakveduktal grå massa

    Central grå substans som omger hjärnakvedukten i mitthjärnan (mesencefalon). Fysiologiskt involverad i många olika reaktioner: lordos, ätandet, tonus i urinblåsan och smärta.