Mevalonate Kinase Deficiency

Mevalonatkinasbrist

Svensk definition

En medfödd störning i kolesterolbiosyntesen som medför ansamling av mevalonsyra och en rad symtom, som kan omfatta onormalt utseende, störd psykomotorisk utveckling, katarakt, hepatosplenomegali, cerebellär ataxi, höjda halter immunglobulin D och återkommande feberattacker med lymfadenopati, ledvärk, ödem och utslag.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Kinase Deficiencies, Mevalonate Kinase Deficiency, Mevalonate Mevalonate Kinase Deficiencies Mevalonic Aciduria Aciduria, Mevalonic Mevalonicaciduria Mevalonicacidurias Hyperimmunoglobulinemia D Hyper IgD Syndrome Hyper IgD Syndromes Periodic Fever, Dutch Type Hyper-IgD Syndrome Hyper-IgD Syndromes Syndrome, Hyper-IgD Hyperimmunoglobulinemia D And Periodic Fever Syndrome