Chemokines, CXC

CXC-kemokiner

Svensk definition

En grupp kemokiner med cysteinpar åtskilda av en annan aminosyra. CXC-kemokiner är kemoattrahenter för neutrofiler, men inte monocyter.

Engelsk definition

Group of chemokines with paired cysteines separated by a different amino acid. CXC chemokines are chemoattractants for neutrophils but not monocytes.

Svenska synonymer

alfa-kemokiner Kemokiner, CXC

Engelska synonymer

C-X-C Chemokines Chemokines, C-X-C CXC Chemokines alpha-Chemokines alpha Chemokines