Cholinergic Agents

Kolinerga medel

Svensk definition

Alla läkemedel avsedda att verka på kolinerga system. Hit räknas agonister och antagonister, medel som påverkar acetylkolincykeln och medel som har verkan på de kolinerga nervcellernas överlevnad. Termen kolinerga medel används fortfarande i den mer inskränkta betydelsen muskarinagonister, även om de flesta moderna textböcker avråder från detta bruk.

Engelsk definition

Any drug used for its actions on cholinergic systems. Included here are agonists and antagonists, drugs that affect the life cycle of ACETYLCHOLINE, and drugs that affect the survival of cholinergic neurons. The term cholinergic agents is sometimes still used in the narrower sense of MUSCARINIC AGONISTS, although most modern texts discourage that usage.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Agents, Cholinergic Cholinergic Cholinergics Cholinergic Drug Drug, Cholinergic Acetylcholine Agents Agents, Acetylcholine Cholinergic Drugs Drugs, Cholinergic Cholinergic Agent Agent, Cholinergic Acetylcholine Agent Agent, Acetylcholine Cholinomimetics Cholinomimetic Muscarinic Agents Agents, Muscarinic Muscarinics Muscarinic Muscarinic Agent Agent, Muscarinic Nicotinic Agents Agents, Nicotinic Nicotinic Agent Agent, Nicotinic Nicotinic Effect Effect, Nicotinic Nicotinic Effects Effects, Nicotinic Cholinergic Effect Effect, Cholinergic Cholinergic Effects Effects, Cholinergic Muscarinic Effect Effect, Muscarinic Muscarinic Effects Effects, Muscarinic