Cervical Intraepithelial Neoplasia

Cervikal intraepitelial neoplasi

Svensk definition

Elakartad tumörbildning i livmoderhalsens epitel, och begränsad till detta. Neoplasin utgör en serie av histologiska förändringar, från väldifferentierad CIN 1 (tidigare benämnd mild dysplasi) till sv år dysplasi/karcinom in situ, CIN 3. Tumören uppstår vid skvamo-pelarcellkontakten intill endocervikalkanalens tranformationszon. Den har ibland en tendens att utveckla ett invasivt epidermoidkarcinom , något som förstärks av samtidig papillomavirusinfektion.

Engelsk definition

A malignancy arising in uterine cervical epithelium and confined thereto, representing a continuum of histological changes ranging from well-differentiated CIN 1 (formerly, mild dysplasia) to severe dysplasia/carcinoma in situ, CIN 3. The lesion arises at the squamocolumnar cell junction at the transformation zone of the endocervical canal, with a variable tendency to develop invasive epidermoid carcinoma, a tendency that is enhanced by concomitant human papillomaviral infection. (Segen, Dictionary of Modern Medicine, 1992)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Neoplasia, Cervical Intraepithelial Cervical Intraepithelial Neoplasms Cervical Intraepithelial Neoplasm Intraepithelial Neoplasm, Cervical Intraepithelial Neoplasms, Cervical Neoplasm, Cervical Intraepithelial Neoplasms, Cervical Intraepithelial Intraepithelial Neoplasia, Cervical Cervical Intraepithelial Neoplasia, Grade III