Myocardial Stunning

Myokardal stunning

Svensk definition

Långvarig funktionsstörning av hjärtmuskeln efter kortvarig, svår ischemi, med gradvist återställande av sammandragningsaktiviteten. Fenomenet förekommer ofta, såväl experimentellt som i klinisk medicin. Eftersom myokardhibernation kan uppträda tillsammans med nekrotisk vävnad efter långvarig kranskärlsförträngning kan många hjärtinfarkter bero på en blandeffekt av nekrotisk och hibernerad vävnad.

Engelsk definition

Prolonged dysfunction of the myocardium after a brief episode of severe ischemia, with gradual return of contractile activity.

Svenska synonymer

Myokardial hibernation Stunned myokardium

Engelska synonymer

Stunning, Myocardial Hibernation, Myocardial Myocardial Hibernation Stunned Myocardium Myocardium, Stunned