Pityriasis Lichenoides

Pityriasis lichenoides

Svensk definition

En undergrupp inom parapsoriasis-gruppen Kan vara akut eller kronisk. Den akuta formen kännetecknas av snabbt uppkomna röd-bruna, makulopapulära eruptioner. Utslag kan vara vesikulära, blödande, skorpartade.eller nekrotiska. Epidermal nekrolys är ett histologisk kännetecken. Den kroniska formen visar mildare hudförändringar med nekros.

Engelsk definition

A subgroup of PARAPSORIASIS itself divided into acute and chronic forms. The acute form is characterized by the abrupt onset of a generalized, reddish-brown, maculopapular eruption. Lesions may be vesicular, hemorrhagic, crusted, or necrotic. Histologically the disease is characterized by epidermal necrolysis. The chronic form shows milder skin changes with necrosis.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Pityriasis Lichenoides Chronica Pityriasis Lichenoides, Chronic Chronic Pityriasis Lichenoides Pityriasis Lichenoides et Varioliformis Acuta Pityriasis Lichenoides, Acute Acute Pityriasis Lichenoides Mucha-Habermann Disease Disease, Mucha-Habermann Mucha Habermann Disease Habermann's Disease Disease, Habermann's Habermanns Disease Habermann Disease Disease, Habermann