Eosinophilia-Myalgia Syndrome

Eosinofili-myalgisyndrom

Svensk definition

Ett komplext systemiskt syndrom med inflammatoriska och autoimmuna inslag som involverar hud, hinnor, muskler, blodkärl, lungor och hjärta. Vanliga diagnostiska tecken är eosinofili, svårartad, aktivitetshämmande myalgi och avsaknad av samtidiga infektions- eller autoimmuna tillstånd som skulle kunna framkalla eosinofili. Biopsier på berörd vävnad avslöjar mikroangiopati förknippad med diffus bindvävsinflammation.

Engelsk definition

A complex systemic syndrome with inflammatory and autoimmune components that affect the skin, fascia, muscle, nerve, blood vessels, lung, and heart. Diagnostic features generally include EOSINOPHILIA, myalgia severe enough to limit usual activities of daily living, and the absence of coexisting infectious, autoimmune or other conditions that may induce eosinophilia. Biopsy of affected tissue reveals a microangiopathy associated with diffuse inflammation involving connective tissue. (From Spitzer et al., J Rheumatol Suppl 1996 Oct;46:73-9; Blackburn WD, Semin Arthritis Rheum 1997 Jun;26(6):788-93)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Eosinophilia Myalgia Syndrome Eosinophilia-Myalgia Syndromes Syndrome, Eosinophilia-Myalgia Syndromes, Eosinophilia-Myalgia Eosinophilia-Myalgia Syndrome, L-Tryptophan-Related Eosinophilia-Myalgia Syndromes, L-Tryptophan-Related L-Tryptophan-Related Eosinophilia-Myalgia Syndromes Syndrome, L-Tryptophan-Related Eosinophilia-Myalgia Syndromes, L-Tryptophan-Related Eosinophilia-Myalgia Syndrome, Eosinophilia-Myalgia, L-Tryptophan-Related L-Tryptophan-Related Eosinophilia-Myalgia Syndrome