Epidemiologic Studies

Epidemiologiska studier

Svensk definition

Studier som utformats för att undersöka sammanhang, vanligen antagna orsakssamband. Oftast är syftet att identifiera eller mäta effekterna av riskfaktorer eller exponering. De vanligaste typerna av analytisk studie är fall-kontrollstudier, kohortstudier och tvärsnittsstudier.

Engelsk definition

Studies designed to examine associations, commonly, hypothesized causal relations. They are usually concerned with identifying or measuring the effects of risk factors or exposures. The common types of analytic study are CASE-CONTROL STUDIES; COHORT STUDIES; and CROSS-SECTIONAL STUDIES.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Epidemiological Studies Epidemiological Study Studies, Epidemiological Study, Epidemiological Studies, Epidemiologic Epidemiologic Study Study, Epidemiologic