Rickets

Engelska sjukan

Svensk definition

En sjukdom beroende på D-vitaminbrist, i synnerhet under barndomen, som ger störningar i benbildningen. Typiska tecken är krökning och förvridning av muskelskelettbenen, rundade utväxter på ändarna och sidorna av skelettbenen, fördröjd fontanellslutning, muskelsmärtor och huvudsvettning. D-vitamin och solljus, tillsammans med tillräckligt näringsintag, har botande effekt, förutsatt att bisköldkörtelfunktionen är normal. Syn. rachitis.

Engelsk definition

Disorders caused by interruption of BONE MINERALIZATION manifesting as OSTEOMALACIA in adults and characteristic deformities in infancy and childhood due to disturbances in normal BONE FORMATION. The mineralization process may be interrupted by disruption of VITAMIN D; PHOSPHORUS; or CALCIUM homeostasis, resulting from dietary deficiencies, or acquired, or inherited metabolic, or hormonal disturbances.

Svenska synonymer

Rakit

Engelska synonymer

Rachitis Rachitides