Paratuberculosis

Paratuberkulos

Svensk definition

Kronisk gastroenterit hos idisslare orsakad av Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Paratuberculoses Johne Disease Disease, Johne Johne's Disease Disease, Johne's Johnes Disease