Neurons

Nervceller

Svensk definition

De grundläggande cellenheterna i nervvävnad. Varje nervcell består av en cellkropp, ett axon och dendriter. Deras uppgift är att ta emot, leda och sända signaler i nervsystemet.

Engelsk definition

The basic cellular units of nervous tissue. Each neuron consists of a body, an axon, and dendrites. Their purpose is to receive, conduct, and transmit impulses in the NERVOUS SYSTEM.

Svenska synonymer

Neuron

Engelska synonymer

Neuron Nerve Cells Cell, Nerve Cells, Nerve Nerve Cell