Neuroglia

Neuroglia

Svensk definition

De celler i nervsystemet som inte är nervceller. De har inte enbart fysiskt stödjande funktion, men svarar även på skada, reglerar cellomgivningens jonbalans och kemiska balans, ingår i blod-hjärnbarriären och blod-näthinnebarriären, bildar nervbanornas myelinisolering, leder nervcellsmigreringen under utvecklingen och utbyter ämnesomsättningsprodukter med nervcellerna. Neuroglia har signalöverföringssystem med hög affinitet, spänningsberoende och signalsubstansstyrda jonkanaler och kan avgen signalsubstanser, men deras signalleringsroll (liksom den i andra funktioner) är oklar.

Engelsk definition

The non-neuronal cells of the nervous system. They not only provide physical support, but also respond to injury, regulate the ionic and chemical composition of the extracellular milieu, participate in the BLOOD-BRAIN BARRIER and BLOOD-RETINAL BARRIER, form the myelin insulation of nervous pathways, guide neuronal migration during development, and exchange metabolites with neurons. Neuroglia have high-affinity transmitter uptake systems, voltage-dependent and transmitter-gated ion channels, and can release transmitters, but their role in signaling (as in many other functions) is unclear.

Svenska synonymer

Glia

Engelska synonymer

Neuroglias Glial Cells Cell, Glial Glial Cell Glia Cells Cell, Glia Glia Cell Glia Glias Neuroglial Cells Cell, Neuroglial Neuroglial Cell Satellite Glia Glia, Satellite Satellite Glias Satellite Glial Cells Cell, Satellite Glial Glial Cell, Satellite Satellite Glial Cell Satellite Glia Cells Cell, Satellite Glia Glia Cell, Satellite Satellite Glia Cell Bergmann Glia Glia, Bergmann Bergmann Glial Cells Bergmann Glial Cell Cell, Bergmann Glial Glial Cell, Bergmann Bergmann Glia Cells Bergmann Glia Cell Cell, Bergmann Glia Glia Cell, Bergmann