Lipidoses

Lipidoser

Svensk definition

Tillstånd som kännetecknas av onormal upplagring av fett pga störningar i fettomsättningen, som t ex ärftliga sjukdomar omfattande lysosomala enzymer, nödvändiga för fettnedbrytning. De klassificeras antingen utifrån enzymdefekten ifråga eller den fettyp det gäller.

Engelsk definition

Conditions characterized by abnormal lipid deposition due to disturbance in lipid metabolism, such as hereditary diseases involving lysosomal enzymes required for lipid breakdown. They are classified either by the enzyme defect or by the type of lipid involved.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Lipoidosis Lipidosis