Medullary Sponge Kidney

Svampnjure

Svensk definition

En icke ärftlig njursjukdom som kännetecknas av en onormal vidgning av samlingsrören i njurmärgen och njurpapillerna. Samlingsrören innehåller cystor eller utbuktningar fyllda med en geléartad substans eller små njurstenar, vilket kan leda till infektioner eller obstruktion. Svampnjure måste särskiljas från medfödd eller ärftlig polycystnjure.

Engelsk definition

A non-hereditary KIDNEY disorder characterized by the abnormally dilated (ECTASIA) medullary and inner papillary portions of the collecting ducts. These collecting ducts usually contain CYSTS or DIVERTICULA filled with jelly-like material or small calculi (KIDNEY STONES) leading to infections or obstruction. It should be distinguished from congenital or hereditary POLYCYSTIC KIDNEY DISEASES.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Medullary Sponge Kidneys Sponge Kidney, Medullary Sponge Kidneys, Medullary Cacchi Ricci Disease Disease, Cacchi Ricci Ricci Disease, Cacchi Precalyceal Canalicular Ectasia Canalicular Ectasia, Precalyceal Canalicular Ectasias, Precalyceal Ectasia, Precalyceal Canalicular Ectasias, Precalyceal Canalicular Precalyceal Canalicular Ectasias Kidney, Sponge Kidneys, Sponge Sponge Kidney Sponge Kidneys Cacchi-Ricci Syndrome Cacchi Ricci Syndrome Syndrome, Cacchi-Ricci