Health Services Misuse

Felanvändelse av hälso- och sjukvård

Svensk definition

Patienters eller läkares överdrivna eller onödiga utnyttjande av sjukvårdstjänster.

Engelsk definition

Excessive, under or unnecessary utilization of health services by patients or physicians.

Svenska synonymer

Överkonsumtion av sjukvård Underutnyttjande av hälso- och sjukvård Missbruk av hälso- och sjukvård

Engelska synonymer

Health Services Misuses Misuses, Health Services Misuse, Health Services Misuse of Health Services Abuse of Health Services Health Services Abuse Health Services Abuses Health Services Underutilization Health Services Underutilizations Underutilization, Health Services Underutilizations, Health Services Underuse, Health Services Health Services Underuses Underuses, Health Services Health Services Underuse