Glycerol

Glycerol

Svensk definition

En söt trihydroxialkohol som utgör ett mellanled i omsättningen av kolväten och fett. Den används som lösningsmedel, mjukgörare, beståndsdel i läkemedel, sötningsmedel, och vid framställning av sprängämnen. Kemisk formel är HOCH2CH(OH)CH2OH.

Engelsk definition

A trihydroxy sugar alcohol that is an intermediate in carbohydrate and lipid metabolism. It is used as a solvent, emollient, pharmaceutical agent, or sweetening agent.

Svenska synonymer

Glycerin

Engelska synonymer

1,2,3-Propanetriol Glycerine 1,2,3-Trihydroxypropane Glycerin