Tourette Syndrome

Tourettes syndrom

Svensk definition

En neuropsykologisk störning kopplad till förändringar i dopaminmetabolism och synaptisk överföring som involverar frontal-subkortikala nervkretsar. Både upprepade rörelser och en eller flera vokala tick måste förekomma flera gånger varje dag, mer eller mindre dagligen, under mer än ett år. Debuten sker före 18 års ålder och störningen beror inte på fysiologiska effekter av substansintag eller medicinska tillstånd av andra slag. Störningen skapar avsevärd ångest eller märkbar funktionsnedsättning i sociala situationer, arbetssituationer eller i andra viktiga funktionsområden.

Engelsk definition

A neuropsychological disorder related to alterations in DOPAMINE metabolism and neurotransmission involving frontal-subcortical neuronal circuits. Both multiple motor and one or more vocal tics need to be present with TICS occurring many times a day, nearly daily, over a period of more than one year. The onset is before age 18 and the disturbance is not due to direct physiological effects of a substance or another medical condition. The disturbance causes marked distress or significant impairment in social, occupational, or other important areas of functioning. (From DSM-IV, 1994; Neurol Clin 1997 May;15(2):357-79)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Syndrome, Tourette Tic Disorder, Combined Vocal and Multiple Motor Tourette Disease Tourette Disorder Tourette's Disease Tourettes Disease Tourette's Disorder Tourettes Disorder Tourette's Syndrome Tourettes Syndrome Chronic Motor and Vocal Tic Disorder Gilles De La Tourette's Syndrome Gilles de la Tourette Disorder Combined Multiple Motor and Vocal Tic Disorder Combined Vocal and Multiple Motor Tic Disorder Gilles de la Tourette Syndrome Gilles de la Tourette's Disease Multiple Motor and Vocal Tic Disorder, Combined