Clinical Competence

Klinisk kompetens

Svensk definition

Förmågan att på ett godtagbart sätt utföra de arbetsuppgifter som är direkt förknippade med patientvård.

Engelsk definition

The capability to perform acceptably those duties directly related to patient care.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Competency, Clinical Competence, Clinical Clinical Competency Clinical Competencies Competencies, Clinical Clinical Skill Skill, Clinical Skills, Clinical Clinical Skills