Cardiomyopathy, Dilated

Dilaterad kardiomyopati

Svensk definition

Ett syndrom kännetecknat av hjärtförstoring och kronisk hjärtinsuffiens. Det utgör förmodligen slutledet i en rad olika former av hjärtmuskelskador, förorsakade av ett flertal gifter, metaboliska subs tanser och infektionsämnen.

Svenska synonymer

Kardiomyopati, dilaterad Ärftlig idiopatisk kardiomyopati Kronisk kardiomyopati

Engelska synonymer

Cardiomyopathies, Dilated Dilated Cardiomyopathies Dilated Cardiomyopathy Cardiomyopathy, Familial Idiopathic Cardiomyopathies, Familial Idiopathic Familial Idiopathic Cardiomyopathies Familial Idiopathic Cardiomyopathy Idiopathic Cardiomyopathies, Familial Idiopathic Cardiomyopathy, Familial Congestive Cardiomyopathy Cardiomyopathies, Congestive Congestive Cardiomyopathies Cardiomyopathy, Congestive Cardiomyopathy, Idiopathic Dilated Cardiomyopathies, Idiopathic Dilated Dilated Cardiomyopathies, Idiopathic Dilated Cardiomyopathy, Idiopathic Idiopathic Dilated Cardiomyopathies Idiopathic Dilated Cardiomyopathy Cardiomyopathy, Dilated, LMNA Cardiomyopathy, Dilated, Autosomal Recessive Cardiomyopathy, Dilated, 1a Cardiomyopathy, Dilated, With Conduction Defect 1 Cardiomyopathy, Dilated, with Conduction Deffect1 Cardiomyopathy, Dilated, CMD1A