Carcinoma, Papillary

Papillärt karcinom

Svensk definition

En elakartad cancerform kännetecknad av bildande av talrika, oregelbundna, fingerliknande utskott av fibröst stroma, täckta av ett lager neoplastiska epitelceller.

Engelsk definition

A malignant neoplasm characterized by the formation of numerous, irregular, finger-like projections of fibrous stroma that is covered with a surface layer of neoplastic epithelial cells. (Stedman, 25th ed)

Svenska synonymer

Karcinom, papillärt

Engelska synonymer

Carcinomas, Papillary Papillary Carcinoma Papillary Carcinomas