För dig som indexerar

MeSH handledningen är i första hand ett hjälpmedel för dig som indexerar och vill förkovra dig i indexering enligt MeSH. Men även du som vill fördjupa dina kunskaper i MeSH-sökning i medicinska databaser som PubMed och SveMed+ kan ha stor nytta av handledningen.