Skip to main content

Link path

MeSH Tree Location(s) for Stomach Rupture

Scope Note:
Bursting of the STOMACH.

Förklaring:
Bristning i magsäcken.Location corresponding to Mesh Number C06.405.748.824

Stomach Diseases  Magsäckssjukdomar
Magsjukdomar
Ventrikelsjukdomar
Stomach Rupture   Magruptur
Ventrikelruptur

Location corresponding to Mesh Number C26.017.809

Abdominal Injuries  Bukskador
Stomach Rupture   Magruptur
Ventrikelruptur

Location corresponding to Mesh Number C26.761.684

Rupture  Bristning
Ruptur
Stomach Rupture   Magruptur
Ventrikelruptur

MeSH Start Page
© Karolinska Institutet University Library 1998. Last modified 2016-01-15.