Skip to main content

Link path

MeSH Tree Location(s) for Myelolipoma

Scope Note:
A rare benign tumor of the adrenal gland, several centimeters in diameter, composed in varying proportions of adipose tissue, lymphocytes, and primitive myeloid cells, probably a developmental abnormality. (Dorland, 27th ed)

Förklaring:
En sällsynt, godartad binjuretumör, flera cm i diameter, som består av varierande mängder fettvävnad, lymfocyter och primitiva myeloidceller, förmodligen en följd av avvikande utveckling.Location corresponding to Mesh Number C04.557.450.550.710

Neoplasms, Adipose Tissue  Fettvävnadstumörer
Fettvävnadscancer
Myelolipoma   Myelolipom

MeSH Start Page
© Karolinska Institutet University Library 1998. Last modified 2016-01-15.