Skip to main content

Link path

MeSH Tree Location(s) for Limbic Encephalitis

Scope Note:
A paraneoplastic syndrome marked by degeneration of neurons in the LIMBIC SYSTEM. Clinical features include HALLUCINATIONS, loss of EPISODIC MEMORY; ANOSMIA; AGEUSIA; TEMPORAL LOBE EPILEPSY; DEMENTIA; and affective disturbance (depression). Circulating anti-neuronal antibodies (e.g., anti-Hu; anti-Yo; anti-Ri; and anti-Ma2) and small cell lung carcinomas or testicular carcinoma are frequently associated with this syndrome.

Förklaring:
Ett paraneoplastiskt syndrom som kännetecknas av nedbrytning av nervceller i den mediala tinningsloben. Till de kliniska sjukdomsdragen hör beteendeförändringar, hallucinationer, förlust av korttidsminne, förlorad lukt- och smakförnimmelse, samt demens. Cirkulerande antikroppar mot nervceller (anti-Hu, även kallade ANNA 1) och småcelliga lungkarcinom är ofta förknippade med detta tillstånd.Location corresponding to Mesh Number C04.588.614.550.450

Paraneoplastic Syndromes, Nervous System  Paraneoplastiska syndrom, nervsystemet
Limbic Encephalitis   Limbisk encefalit
Paraneoplastisk limbisk encefalit

Location corresponding to Mesh Number C04.730.856.437

Paraneoplastic Syndromes, Nervous System  Paraneoplastiska syndrom, nervsystemet
Limbic Encephalitis   Limbisk encefalit
Paraneoplastisk limbisk encefalit

Location corresponding to Mesh Number C10.228.140.430.525

Encephalitis  Hjärninflammation
Encefalit
Limbic Encephalitis   Limbisk encefalit
Paraneoplastisk limbisk encefalit

Location corresponding to Mesh Number C10.228.228.245.700

Central Nervous System Viral Diseases  Virussjukdomar i centrala nervsystemet
Limbic Encephalitis   Limbisk encefalit
Paraneoplastisk limbisk encefalit

Location corresponding to Mesh Number C10.574.781.550

Paraneoplastic Syndromes, Nervous System  Paraneoplastiska syndrom, nervsystemet
Limbic Encephalitis   Limbisk encefalit
Paraneoplastisk limbisk encefalit

MeSH Start Page
© Karolinska Institutet University Library 1998. Last modified 2016-01-15.