Skip to main content

Link path

MeSH Tree Location(s) for Heart Rupture

Scope Note:
Disease-related laceration or tearing of tissues of the heart, including the free-wall MYOCARDIUM; HEART SEPTUM; PAPILLARY MUSCLES; CHORDAE TENDINEAE; and any of the HEART VALVES. Pathological rupture usually results from myocardial infarction (HEART RUPTURE, POST-INFARCTION).

Förklaring:
Bristning i hjärtats väggar, i de inre förmaks- eller kammarskiljeväggarna, papillarmusklerna eller chordae tendinae (papillarmusklernas sensträngar), eller i någon av hjärtklaffarna. Sådana bristningar kan uppkomma till följd av en rad olika patologiska tillstånd, men oftast är de en följd av hjärtinfarkt.Location corresponding to Mesh Number C14.280.470

Heart Diseases  Hjärtsjukdomar
Heart Rupture   Hjärtbristning
Hjärtruptur
Heart Rupture, Post-Infarction+   Hjärtbristning efter infarkt
Hjärtruptur efter infarkt

MeSH Start Page
© Karolinska Institutet University Library 1998. Last modified 2016-01-15.