Skip to main content

Link path

MeSH Tree Location(s) for Calcifediol

Scope Note:
The major circulating metabolite of VITAMIN D3. It is produced in the LIVER and is the best indicator of the body's vitamin D stores. It is effective in the treatment of RICKETS and OSTEOMALACIA, both in azotemic and non-azotemic patients. Calcifediol also has mineralizing properties.

Förklaring:
Den främsta cirkulerande metaboliten av vitamin D3, vilken produceras i levern och är den bästa indikatorn på kroppens vitamin D-förråd. Den är effektiv vid behandling av rakit och osteomalaci, hos så väl azotemiska som icke-azotemiska patienter. Kalcifediol har också mineraliserande egenskaper.Location corresponding to Mesh Number D04.808.247.222.159.478.250

Hydroxycholecalciferols  Hydroxikolekalciferoler
Calcifediol   Kalcifediol
25-hydroxykolekalciferol
25-hydroxyvitamin-D3

Location corresponding to Mesh Number D04.808.247.808.146.478.250

Hydroxycholecalciferols  Hydroxikolekalciferoler
Calcifediol   Kalcifediol
25-hydroxykolekalciferol
25-hydroxyvitamin-D3

Location corresponding to Mesh Number D04.808.812.768.196.478.250

Hydroxycholecalciferols  Hydroxikolekalciferoler
Calcifediol   Kalcifediol
25-hydroxykolekalciferol
25-hydroxyvitamin-D3

Location corresponding to Mesh Number D10.570.938.146.478.250

Hydroxycholecalciferols  Hydroxikolekalciferoler
Calcifediol   Kalcifediol
25-hydroxykolekalciferol
25-hydroxyvitamin-D3

MeSH Start Page
© Karolinska Institutet University Library 1998. Last modified 2016-01-15.