Skip to main content

Link path

MeSH Tree Location(s) for Information Science

Scope Note:
The field of knowledge, theory, and technology dealing with the collection of facts and figures, and the processes and methods involved in their manipulation, storage, dissemination, publication, and retrieval. It includes the fields of COMMUNICATION; PUBLISHING; LIBRARY SCIENCE; and informatics.

Förklaring:
Ett vetenskapsfält för kunskap, teori och teknologi för insamlande av fakta och grafik, och för processer och metoder nödvändiga för hantering, lagring, spridning, publicering och återvinning av dessa. Hit hör områden som kommunikation, publicering, biblioteksvetenskap och informatik.Location corresponding to Mesh Number L01

MeSH Start Page
Information Science   Informationsvetenskap
Book Collecting   Boksamlande
Chronology as Topic   Kronologi, principer
Classification+   Klassificering
Klassifikation
Communication+   Kommunikation
Communications Media+   Kommunikationsmedia
Computer Security+   Datasäkerhet
Hackare
Datavirus
Computing Methodologies+   Dataanalys
Copying Processes+   Kopiering
Fotokopiering
Data Collection+   Datainsamling
Datainsamlingsmetoder
Data Display+   Visning av data
Informatics+   Informatik
Information Centers+   Informationscentraler
Information Management+   Informationsbehandling
Information Services+   Informationstjänster
Informatiker
Information
Information Storage and Retrieval+   Informationslagring och -återvinning
Datalagring
Datafiler
Informationssökning
Maskinläsbara datafiler
Information Theory   Informationsteori
Knowledge   Kunskap
Epistemologi
Library Science+   Biblioteksvetenskap
Pattern Recognition, Automated+   Automatiserat mönsterigenkännande
Mönsterigenkännande, automatiserat
Publishing+   Publicering
Systems Analysis+   Systemanalys

MeSH Start Page
© Karolinska Institutet University Library 1998. Last modified 2016-01-15.