Skip to main content

Link path

MeSH Tree Location(s) for Biological Phenomena

Scope Note:
Biological processes, properties, and characteristics of the whole organism in human, animal, microorganisms, and plants, and of the biosphere.

Förklaring:
Biologiska funktioner på organ- och molekylnivå hos människor, djur, mikroorganismer och växter. För biokemiska och metaboliska processer används termen biokemiska fenomen.Location corresponding to Mesh Number G16

MeSH Start Page
Biological Phenomena   Biologiska fenomen
Allelopathy   Allelopati
Animal Distribution   Djurspridning
Biological Processes+   Biologiska processer
Ecological and Environmental Phenomena+   Fenomen inom ekologi och miljö
Origin of Life   Livets uppkomst
Pigmentation+   Pigmentering
Recovery of Function   Funktionell återhämtning
Tillfrisknande
Återhämtning, funktionell
Species Specificity   Artsspecificitet
Artskarakteristika
Tissue Survival   Vävnadsöverlevnad

MeSH Start Page
© Karolinska Institutet University Library 1998. Last modified 2016-01-15.