Skip to main content

Link path

MeSH Tree Location(s) for Ocular Physiological Phenomena

Scope Note:
Processes and properties of the EYE as a whole or of any of its parts.

Förklaring:
Processer och egenskaper hos ögat i dess helhet eller dess delar.Location corresponding to Mesh Number G14

MeSH Start Page
Ocular Physiological Phenomena   Ögonfysiologi
Afterimage   Efterbild
Dominance, Ocular   Dominans, okulär
Ögondominans
Evoked Potentials, Visual   Elektriska retningspotentialer, visuella
Svarspotentialer, visuella
Visuella elektriska retningspotentialer
Visuella svarspotentialer
Eye Color   Ögonfärg
Figural Aftereffect   Figural eftereffekt
Flicker Fusion   Flimmerfusion
Glare   Bländande ljussken
Intraocular Pressure   Ögontryck
Intraokulärt tryck
Ocular Physiological Processes+   Ögonfysiologiska processer
Optic Flow   Optiskt flöde
Refraction, Ocular   Ljusbrytning, ögats
Brytning, okulär
Vision Disparity   Visuell disparitet
Binokulär disparitet
Retinal disparitet
Visual Acuity+   Synskärpa
Visual Fields   Synfält

MeSH Start Page
© Karolinska Institutet University Library 1998. Last modified 2016-01-15.