Skip to main content

Link path

MeSH Tree Location(s) for Physiological Phenomena

Scope Note:
The functions and properties of living organisms, including both the physical and chemical factors and processes, supporting life in single- or multi-cell organisms from their origin through the progression of life.

Förklaring:
Funktionerna hos levande organismer och deras kroppsdelar, samt de fysiska och kemiska faktorer som hör samman därmed.Location corresponding to Mesh Number G07

MeSH Start Page
Physiological Phenomena   Fysiologiska fenomen
Anatomic Variation   Anatomisk variation
Body Constitution+   Kroppskonstitution
Kroppens storlek
Body Temperature+   Kroppstemperatur
Chronobiology Phenomena+   Kronobiologiska fenomen
Diet, Food, and Nutrition+   Kost, mat och näring
Dose-Response Relationship, Radiation+   Dos-responskurva, strålning
Dos-responsrelation, strålning
Electrophysiological Phenomena+   Elektrofysiologiska fenomen
Fetal Viability   Fostrets livsduglighet
Longevity   Livslängd
Organ Specificity   Organspecificitet
Pharmacological and Toxicological Phenomena and Processes+   Farmakologiska och toxikologiska fenomen och processer
Farmakotoxikologiska fenomen
Farmakologiska och toxikologiska begrepp
Physiological Processes+   Fysiologiska processer

MeSH Start Page
© Karolinska Institutet University Library 1998. Last modified 2016-01-15.