Skip to main content

Link path

MeSH Tree Location(s) for Neurotensin

Scope Note:
A biologically active tridecapeptide isolated from the hypothalamus. It has been shown to induce hypotension in the rat, to stimulate contraction of guinea pig ileum and rat uterus, and to cause relaxation of rat duodenum. There is also evidence that it acts as both a peripheral and a central nervous system neurotransmitter.

Förklaring:
En biologiskt aktiv tridekapeptid som isolerats från hypotalamus. Den har visat sig framkalla lågt blodtryck hos råttor, stimulera sammandragning av ileum hos marsvin och livmodern hos råttor, och att orsaka avslappning i råttans tolvfingertarm. Det finns även bevis för att den verkar som signalsubstans i såväl det perifera som det centrala nervsystemet.

See also: Receptors, NeurotensinLocation corresponding to Mesh Number D12.644.400.550

Neuropeptides  Neuropeptider
Neurotensin   Neurotensin

Location corresponding to Mesh Number D12.776.641.650.550

Neuropeptides  Neuropeptider
Neurotensin   Neurotensin

MeSH Start Page
© Karolinska Institutet University Library 1998. Last modified 2016-01-15.