Skip to main content

Link path

MeSH Tree Location(s) for Dinoprostone

Scope Note:
The most common and most biologically active of the mammalian prostaglandins. It exhibits most biological activities characteristic of prostaglandins and has been used extensively as an oxytocic agent. The compound also displays a protective effect on the intestinal mucosa.

Förklaring:
Det vanligaste och biologiskt mest aktiva prostaglandinet hos däggdjur. Det uppvisar de flesta av prostaglandinernas typiska, biologiska verkningsmekanismer och har använts i stor omfattning som oxytociskt medel. Ämnet har även en för tarmslemhinnan skyddande effekt.Location corresponding to Mesh Number D10.251.355.255.100.637.250.200

Prostaglandins E  Prostaglandiner E
PGE
Dinoprostone   Dinoproston

Location corresponding to Mesh Number D10.251.355.255.550.250.200

Prostaglandins E  Prostaglandiner E
PGE
Dinoprostone   Dinoproston

Location corresponding to Mesh Number D23.469.050.175.725.780.200

Prostaglandins E  Prostaglandiner E
PGE
Dinoprostone   Dinoproston

MeSH Start Page
© Karolinska Institutet University Library 1998. Last modified 2015-02-05.