Skip to main content

Link path

MeSH Tree Location(s) for Granuloma

Scope Note:
A relatively small nodular inflammatory lesion containing grouped mononuclear phagocytes, caused by infectious and noninfectious agents.

Förklaring:
En förhållandevis liten, nodulär inflammationsreaktion, innehållande grupper av mononukleära fagocyter, av infektiöst eller icke-infektiöst ursprung.

See also: TuberculomaLocation corresponding to Mesh Number C15.604.515.292

Lymphoproliferative Disorders  Lymfoproliferativa sjukdomar
Granuloma   Granulom
Svallkött
Kornsvulst
Angiolymphoid Hyperplasia with Eosinophilia   Angiolymfoid hyperplasi med eosinofili
Churg-Strauss Syndrome   Churg-Strauss syndrom
Allergisk angit
Necrobiotic Xanthogranuloma   Nekrobiotiskt xanthogranulom

Location corresponding to Mesh Number C23.550.382

Pathologic Processes  Patologiska processer
Granuloma   Granulom
Svallkött
Kornsvulst
Eosinophilic Granuloma   Eosinofilt granulom
Granuloma Annulare   Granuloma annulare
Granuloma, Foreign-Body   Främmandekroppsgranulom
Granulom, främmande kropp
Granuloma, Giant Cell   Jättecellsgranulom
Granulom, jättecell
Granuloma, Plasma Cell   Plasmacellsgranulom
Granulom, plasmacell
Inflammatorisk pseudotumör
Pseudotumör, inflammatorisk
Granuloma, Pyogenic   Granulom, varbildande
Granuloma, Respiratory Tract+   Luftvägsgranulom
Necrobiotic Xanthogranuloma   Nekrobiotiskt xanthogranulom

MeSH Start Page
© Karolinska Institutet University Library 1998. Last modified 2016-01-15.