Skip to main content

Link path

MeSH Tree Location(s) for Congenital, Hereditary, and Neonatal Diseases and Abnormalities

Scope Note:
Diseases existing at birth and often before birth, or that develop during the first month of life (INFANT, NEWBORN, DISEASES), regardless of causation. Of these diseases, those characterized by structural deformities are termed CONGENITAL ABNORMALITIES.

Förklaring:
Sjukdomstillstånd som finns redan vid födseln, och ofta före, eller som uppkommer under den första levnadsmånaden, oberoende av orsak. Av dessa sjukdomar kallas de som utgörs av strukturella missbildningar "medfödda missbildningar".Location corresponding to Mesh Number C16

MeSH Start Page
Congenital, Hereditary, and Neonatal Diseases and Abnormalities   Medfödda, ärftliga och hos nyfödda uppträdande sjukdomar och missbildningar
Congenital Abnormalities+   Medfödda missbildningar
Abnormaliteter
Deformiteter
Fetal Diseases+   Fostrets sjukdomar
Fostersjukdomar
Genetic Diseases, Inborn+   Ärftliga sjukdomar
Genetiska sjukdomar
Monogent ärftliga sjukdomar
Hereditära sjukdomar
Infant, Newborn, Diseases+   Sjukdomar hos nyfödda

MeSH Start Page
© Karolinska Institutet University Library 1998. Last modified 2016-01-15.