Skip to main content

Link path

MeSH Tree Location(s) for Hemic and Lymphatic Diseases

Scope Note:
Hematologic diseases and diseases of the lymphatic system collectively. Hemic diseases include disorders involving the formed elements (e.g., ERYTHROCYTE AGGREGATION, INTRAVASCULAR) and chemical components (e.g., BLOOD PROTEIN DISORDERS); lymphatic diseases include disorders relating to lymph, lymph nodes, and lymphocytes.

Förklaring:
Samlande benämning på blodsjukdomar och sjukdomar i lymfsystemet. Blodsjukdomar omfattar även tillstånd som rör produkter som bildas (t ex intravaskulär erytrocytaggregation) och kemiska beståndsdelar (t ex blodproteinstörningar). Lymfatiska sjukdomar omfattar sjukdomstillstånd i lymfa, lymfkörtlar och lymfocyter.Location corresponding to Mesh Number C15

MeSH Start Page
Hemic and Lymphatic Diseases   Blod- och lymfatiska sjukdomar
Hematologic Diseases+   Blodsjukdomar
Hematologiska sjukdomar
Lymphatic Diseases+   Lymfatiska sjukdomar

MeSH Start Page
© Karolinska Institutet University Library 1998. Last modified 2016-01-15.