Skip to main content

Link path

MeSH Tree Location(s) for Heart Defects, Congenital

Scope Note:
Developmental abnormalities involving structures of the heart. These defects are present at birth but may be discovered later in life.

Förklaring:
Ofullkomligheter eller missbildningar hos hjärtat, vilka finns redan från födseln.Location corresponding to Mesh Number C14.240.400

Cardiovascular Abnormalities  Hjärt-kärlmissbildningar
Kardiovaskulära missbildnigar
Heart Defects, Congenital   Hjärtfel, medfödda
22q11 Deletion Syndrome+   22q11-deletionssyndrom
Alagille Syndrome   Alagilles syndrom
Arteriohepatisk dysplasi
Aortic Coarctation   Aortaförträngning
Aortakoarktation
Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia   Arytmogen dysplasi i högra hjärtkammare
Arytmogen dysplasi i högra ventrikeln
ARVC
Arytmogen högerkammarkardiomyopati
Barth Syndrome   Barths syndrom
MGA-typ 2
Cor Triatriatum   Cor triatriatum
Coronary Vessel Anomalies+   Kranskärlsanomalier
Crisscross Heart   Criss-cross heart
Dextrocardia+   Hjärtat på höger kroppssida
Dextrokardi
Högersidigt hjärta
Ductus Arteriosus, Patent   Ductus arteriosus, öppetstående
Ebstein Anomaly   Ebsteins anomali
Ectopia Cordis   Ectopia cordis
Eisenmenger Complex   Eisenmengers komplex
Heart Septal Defects+   Hjärtseptumdefekter
Heterotaxy Syndrome   Heterotaxy syndrom
Asplenia syndrom
Hypoplastic Left Heart Syndrome   Hypoplastisk vänsterkammare
Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom
Isolated Noncompaction of the Ventricular Myocardium  
LEOPARD Syndrome   LEOPARD-syndrom
Kardiokutant syndrom
Noonans syndrom med multipla lentigines
Levocardia   Levokardi
Marfan Syndrome   Marfans syndrom
Noonan Syndrome   Noonans syndrom
Tetralogy of Fallot   Fallots tetrad
Transposition of Great Vessels+   Transposition av de stora kärlen
Tricuspid Atresia   Trikuspidalatresi
Trilogy of Fallot  
Turner Syndrome   Turners syndrom

Location corresponding to Mesh Number C14.280.400

Heart Diseases  Hjärtsjukdomar
Heart Defects, Congenital   Hjärtfel, medfödda
22q11 Deletion Syndrome+   22q11-deletionssyndrom
Aortic Coarctation   Aortaförträngning
Aortakoarktation
Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia   Arytmogen dysplasi i högra hjärtkammare
Arytmogen dysplasi i högra ventrikeln
ARVC
Arytmogen högerkammarkardiomyopati
Barth Syndrome   Barths syndrom
MGA-typ 2
Cor Triatriatum   Cor triatriatum
Coronary Vessel Anomalies+   Kranskärlsanomalier
Crisscross Heart   Criss-cross heart
Dextrocardia+   Hjärtat på höger kroppssida
Dextrokardi
Högersidigt hjärta
Ductus Arteriosus, Patent   Ductus arteriosus, öppetstående
Ebstein Anomaly   Ebsteins anomali
Eisenmenger Complex   Eisenmengers komplex
Heart Septal Defects+   Hjärtseptumdefekter
Heterotaxy Syndrome   Heterotaxy syndrom
Asplenia syndrom
Hypoplastic Left Heart Syndrome   Hypoplastisk vänsterkammare
Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom
Isolated Noncompaction of the Ventricular Myocardium  
LEOPARD Syndrome   LEOPARD-syndrom
Kardiokutant syndrom
Noonans syndrom med multipla lentigines
Levocardia   Levokardi
Marfan Syndrome   Marfans syndrom
Noonan Syndrome   Noonans syndrom
Tetralogy of Fallot   Fallots tetrad
Transposition of Great Vessels+   Transposition av de stora kärlen
Tricuspid Atresia   Trikuspidalatresi
Trilogy of Fallot  
Turner Syndrome   Turners syndrom

Location corresponding to Mesh Number C16.131.240.400

Cardiovascular Abnormalities  Hjärt-kärlmissbildningar
Kardiovaskulära missbildnigar
Heart Defects, Congenital   Hjärtfel, medfödda
22q11 Deletion Syndrome+   22q11-deletionssyndrom
Alagille Syndrome   Alagilles syndrom
Arteriohepatisk dysplasi
Aortic Coarctation   Aortaförträngning
Aortakoarktation
Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia   Arytmogen dysplasi i högra hjärtkammare
Arytmogen dysplasi i högra ventrikeln
ARVC
Arytmogen högerkammarkardiomyopati
Barth Syndrome   Barths syndrom
MGA-typ 2
Cor Triatriatum   Cor triatriatum
Coronary Vessel Anomalies+   Kranskärlsanomalier
Crisscross Heart   Criss-cross heart
Dextrocardia+   Hjärtat på höger kroppssida
Dextrokardi
Högersidigt hjärta
Ductus Arteriosus, Patent   Ductus arteriosus, öppetstående
Ebstein Anomaly   Ebsteins anomali
Ectopia Cordis   Ectopia cordis
Eisenmenger Complex   Eisenmengers komplex
Heart Septal Defects+   Hjärtseptumdefekter
Heterotaxy Syndrome   Heterotaxy syndrom
Asplenia syndrom
Hypoplastic Left Heart Syndrome   Hypoplastisk vänsterkammare
Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom
Isolated Noncompaction of the Ventricular Myocardium  
LEOPARD Syndrome   LEOPARD-syndrom
Kardiokutant syndrom
Noonans syndrom med multipla lentigines
Levocardia   Levokardi
Long QT Syndrome+   Långt QT-syndrom
LQTS
Marfan Syndrome   Marfans syndrom
Noonan Syndrome   Noonans syndrom
Tetralogy of Fallot   Fallots tetrad
Transposition of Great Vessels+   Transposition av de stora kärlen
Tricuspid Atresia   Trikuspidalatresi
Trilogy of Fallot  
Turner Syndrome   Turners syndrom
Wolff-Parkinson-White Syndrome   Wolff-Parkinson-Whites syndrom
WPW syndrom

MeSH Start Page
© Karolinska Institutet University Library 1998. Last modified 2016-01-15.