Skip to main content

Link path

MeSH Tree Location(s) for Ear Diseases

Scope Note:
Pathological processes of the ear, the hearing, and the equilibrium system of the body.

Förklaring:
Alla typer av ospecificerade öronsjukdomar.Location corresponding to Mesh Number C09.218

Otorhinolaryngologic Diseases  Öron-näsa-halssjukdomar
Ear Diseases   Öronsjukdomar
Cholesteatoma, Middle Ear   Kolesteatom, mellanöra
Congenital Microtia   Medfödd mikrot
Anoti
Mikroti
Medfödd ytteröremissbildning
Ear Deformities, Acquired   Öronmissbildningar, förvärvade
Örondeformiteter, förvärvade
Ear Neoplasms   Örontumörer
Öroncancer
Earache   Öronvärk
Otalgi
Hearing Disorders+   Hörselskador
Herpes Zoster Oticus   Herpes zoster oticus
Herpes inom huvud-halsområdet
Ramsey Hunt artikulärt syndrom
Labyrinth Diseases+   Labyrintsjukdomar
Myringosclerosis   Myringoskleros
Tympanoskleros
Otitis+   Öroninflammation
Otit
Otomycosis   Otomykos
Otosclerosis   Otoskleros
Retrocochlear Diseases+   Retrokokleära sjukdomar
Susac Syndrome   Susacs syndrom
Tympanic Membrane Perforation   Trumhinneperforation
Trumhinneruptur

MeSH Start Page
© Karolinska Institutet University Library 1998. Last modified 2016-01-15.