Skip to main content

Link path

MeSH Tree Location(s) for Digestive System Diseases

Scope Note:
Diseases in any part of the GASTROINTESTINAL TRACT or the accessory organs (LIVER; BILIARY TRACT; PANCREAS).

Förklaring:
Sjukdomstillstånd i någon del av mag-tarmkanalen eller tillhörande organ (lever, gallvägar, bukspottkörtel).Location corresponding to Mesh Number C06

MeSH Start Page
Digestive System Diseases   Matsmältningssystemets sjukdomar
Digestionssystemets sjukdomar
Matspjälkningssystemets sjukdomar
Biliary Tract Diseases+   Gallvägssjukdomar
Digestive System Abnormalities+   Missbildningar i matsmältningssystemet
Digestive System Fistula+   Fistel i matsmältningssystemet
Digestionssystemets fistel
Matspjälkningssystemets fistel
Digestive System Neoplasms+   Matsmältningssystemets tumörer
Digestionssystemets cancer
Digestionssystemets tumörer
Matsmältningssystemets cancer
Matspjälkningssystemets cancer
Matspjälkningssystemets tumörer
Gastrointestinal Diseases+   Mag-tarmsjukdomar
Funktionella mag-tarmsjukdomar
Gastrointestinala sjukdomar
Liver Diseases+   Leversjukdomar
Pancreatic Diseases+   Bukspottkörtelsjukdomar
Pankreassjukdomar
Peritoneal Diseases+   Bukhinnesjukdomar
Peritonealsjukdomar

MeSH Start Page
© Karolinska Institutet University Library 1998. Last modified 2016-01-15.