Skip to main content

Link path

MeSH Tree Location(s) for Goldenhar Syndrome

Scope Note:
Mandibulofacial dysostosis with congenital eyelid dermoids.

Förklaring:
Mandibulofacial dysostos (benmissbildning i underkäke och ansikte) med missbildningar av halskotor, öron och ögon (epibulbär dermoid).Location corresponding to Mesh Number C05.116.099.370.231.576.410

Mandibulofacial Dysostosis  Mandibulofacial dysostos
Treacher Collins syndrom
Goldenhar Syndrome   Goldenhars syndrom
Hemofacial mikrosomi
Okulo-aurikulo-vertebral syndrom

Location corresponding to Mesh Number C05.660.207.231.576.410

Mandibulofacial Dysostosis  Mandibulofacial dysostos
Treacher Collins syndrom
Goldenhar Syndrome   Goldenhars syndrom
Hemofacial mikrosomi
Okulo-aurikulo-vertebral syndrom

Location corresponding to Mesh Number C16.131.621.207.231.576.410

Mandibulofacial Dysostosis  Mandibulofacial dysostos
Treacher Collins syndrom
Goldenhar Syndrome   Goldenhars syndrom
Hemofacial mikrosomi
Okulo-aurikulo-vertebral syndrom

MeSH Start Page
© Karolinska Institutet University Library 1998. Last modified 2016-01-15.