Skip to main content

Link path

MeSH Tree Location(s) for Musculoskeletal Diseases

Scope Note:
Diseases of the muscles and their associated ligaments and other connective tissue and of the bones and cartilage viewed collectively.

Förklaring:
Sjukdomar i musklerna och deras tillhörande ledband och annan bindvävnad, samt i benvävnad och brosk i allmänhet.Location corresponding to Mesh Number C05

MeSH Start Page
Musculoskeletal Diseases   Muskel- och skelettsjukdomar
Muskel-skelettsjukdomar
Muskuloskeletala sjukdomar
Rörelseapparatens och bindvävens sjukdomar
Bone Diseases+   Skelettsjukdomar
Cartilage Diseases+   Brosksjukdomar
Fasciitis+   Bindvävshinneinflammation
Fascit
Foot Deformities+   Fotmissbildningar
Fotdeformiteter
Foot Diseases+   Fotsjukdomar
Hand Deformities+   Handmissbildningar
Handdeformiteter
Jaw Diseases+   Käksjukdomar
Joint Diseases+   Ledsjukdomar
Muscular Diseases+   Muskelsjukdomar
Musculoskeletal Abnormalities+   Muskel- och skelettmissbildningar
Muskel-skelettmissbilningar
Muskuloskeletala missbildningar
Rheumatic Diseases+   Reumatiska sjukdomar
Reumatism
Tennis Elbow   Tennisarmbåge
Epikondylit, lateral humerus

MeSH Start Page
© Karolinska Institutet University Library 1998. Last modified 2016-01-15.