Skip to main content

Link path

MeSH Tree Location(s) for Neoplasms

Scope Note:
New abnormal growth of tissue. Malignant neoplasms show a greater degree of anaplasia and have the properties of invasion and metastasis, compared to benign neoplasms.

Förklaring:
Onormal tillväxt av ny vävnad. Maligna (elakartade) tumörer har en högre grad av anaplasi och förmåga att invadera och bilda metastaser, jämfört med benigna (godartade) tumörer.

See also: Antibodies, NeoplasmLocation corresponding to Mesh Number C04

MeSH Start Page
Neoplasms   Tumörer
Cancer
Neoplasmer
Svulster
Cysts+   Cystor
Hamartoma+   Hamartom
Neoplasms by Histologic Type+   Tumörer, histologisk typ
Cancer, histologisk typ
Neoplasms by Site+   Tumörer, lokalisering
Cancer, lokalisering
Neoplasms, Experimental+   Tumörer, experimentella
Cancer, experimentell
Experimentell cancer
Experimentella tumörer
Neoplasms, Hormone-Dependent   Tumörer, hormonberoende
Cancer, hormonberoende
Hormonberoende cancer
Hormonberoende tumörer
Neoplasms, Multiple Primary+   Tumörer, multipla primära
Cancer, multipel primär
Multipel primär cancer
Multipla primära tumörer
Neoplasms, Post-Traumatic   Tumörer, posttraumatiska
Posttraumatisk cancer
Posttraumatiska tumörer
Neoplasms, Radiation-Induced+   Tumörer, strålningsframkallade
Cancer, strålningsframkallad
Strålningsframkallad cancer
Strålningsframkallade tumörer
Neoplasms, Second Primary   Tumörer, sekundära primära
Cancer, sekundär primär
Sekundär primär cancer
Sekundära primära tumörer
Neoplastic Processes+   Tumörprocesser
Cancerprocesser
Neoplastic Syndromes, Hereditary+   Neoplastiska syndrom, ärftliga
Ärftliga neoplastiska syndrom
Paraneoplastic Syndromes+   Paraneoplastiska syndrom
Precancerous Conditions+   Cancerförstadier
Precancerösa förändringar
Pregnancy Complications, Neoplastic+   Graviditetskomplikationer, tumörer
Graviditetskomplikationer, cancer

MeSH Start Page
© Karolinska Institutet University Library 1998. Last modified 2016-01-15.