Skip to main content

Link path

MeSH Tree Location(s) for Myelin Sheath

Scope Note:
The lipid-rich sheath surrounding AXONS in both the CENTRAL NERVOUS SYSTEMS and PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM. The myelin sheath is an electrical insulator and allows faster and more energetically efficient conduction of impulses. The sheath is formed by the cell membranes of glial cells (SCHWANN CELLS in the peripheral and OLIGODENDROGLIA in the central nervous system). Deterioration of the sheath in DEMYELINATING DISEASES is a serious clinical problem.

Förklaring:
Den lipidrika skida som omger nervtrådarna i både det centrala och det perifera nervsystemet. Myelinskidan är elektriskt isolerande och tillåter snabba och energieffektiva signalöverföringar. Skidan bildas av cellmembranen till gliaceller (schwannceller i det perifera och oligodendroglia i det centrala nervsystemet). Nedbrytningen av myelinskidorna i demyeliniserande sjukdomar är ett svårartat kliniskt problem.Location corresponding to Mesh Number A08.637.600.500

Oligodendroglia  Oligodendroglia
Myelin Sheath   Myelinskida

Location corresponding to Mesh Number A08.637.800.500

Schwann Cells  Schwannceller
Myelin Sheath   Myelinskida
Neurilemma   Neurilemma
Ranvier's Nodes   Ranviers noder
Ranviers insnörningar

Location corresponding to Mesh Number A08.675.542.512.560

Nerve Fibers, Myelinated  Nervtrådar, myeliniserade
Nervfibrer, myeliniserade
Myelin Sheath   Myelinskida
Neurilemma   Neurilemma
Ranvier's Nodes   Ranviers noder
Ranviers insnörningar

Location corresponding to Mesh Number A08.800.800.690.500

Schwann Cells  Schwannceller
Myelin Sheath   Myelinskida
Neurilemma   Neurilemma
Ranvier's Nodes   Ranviers noder
Ranviers insnörningar

Location corresponding to Mesh Number A10.755.503

Nerve Tissue  Nervvävnad
Myelin Sheath   Myelinskida
Neurilemma   Neurilemma
Ranvier's Nodes   Ranviers noder
Ranviers insnörningar

Location corresponding to Mesh Number A11.284.149.165.600

Cell Membrane Structures  Cellmembranstrukturer
Myelin Sheath   Myelinskida

Location corresponding to Mesh Number A11.650.600.500

Oligodendroglia  Oligodendroglia
Myelin Sheath   Myelinskida

Location corresponding to Mesh Number A11.650.800.500

Schwann Cells  Schwannceller
Myelin Sheath   Myelinskida
Neurilemma   Neurilemma
Ranvier's Nodes   Ranviers noder
Ranviers insnörningar

Location corresponding to Mesh Number A11.671.501.512.560

Nerve Fibers, Myelinated  Nervtrådar, myeliniserade
Nervfibrer, myeliniserade
Myelin Sheath   Myelinskida
Neurilemma   Neurilemma
Ranvier's Nodes   Ranviers noder
Ranviers insnörningar

Location corresponding to Mesh Number A11.671.514.553

Nerve Fibers, Myelinated  Nervtrådar, myeliniserade
Nervfibrer, myeliniserade
Myelin Sheath   Myelinskida
Ranvier's Nodes   Ranviers noder
Ranviers insnörningar

MeSH Start Page
© Karolinska Institutet University Library 1998. Last modified 2016-01-15.