Skip to main content

Link path

MeSH Tree Location(s) for Endocrine System

Scope Note:
The system of glands that release their secretions (hormones) directly into the circulatory system. In addition to the ENDOCRINE GLANDS, included are the CHROMAFFIN SYSTEM and the NEUROSECRETORY SYSTEMS.

Förklaring:
Det system av körtlar, vilka släpper ut sitt sekret (hormoner) direkt i cirkulationssytemet. Förutom hormonkörtlarna ingår även kromaffinsystemet och neurosekretionssystemet.Location corresponding to Mesh Number A06

MeSH Start Page
Endocrine System   Endokrina systemet
Chromaffin System+   Kromaffinsystemet
Enteroendocrine Cells+   Enteroendokrina celler
Endokrina celler i mag-tarmkanalen
Endokrina celler i tarmen
Endocrine Glands+   Endokrina körtlar
Hormonkörtlar
Neurosecretory Systems+   Neurosekretoriska system

MeSH Start Page
© Karolinska Institutet University Library 1998. Last modified 2016-01-15.