Skip to main content

Link path

MeSH Tree Location(s) for Yemen

Förklaring:
Republik i Mellanöstern, mellan Röda havet, Arabiska sjön, Adenbukten, Oman och Saudiarabien. Landets yta är 527 970 km2, och folkmängden uppgår till drygt 20,7 miljoner invånare (2005).Location corresponding to Mesh Number Z01.252.245.500.950

Middle East  Mellanöstern
Yemen   Jemen
Yemen

MeSH Start Page
© Karolinska Institutet University Library 1998. Last modified 2016-01-15.