Skip to main content

Link path

MeSH Tree Location(s) for Blindness

Scope Note:
The inability to see or the loss or absence of perception of visual stimuli. This condition may be the result of EYE DISEASES; OPTIC NERVE DISEASES; OPTIC CHIASM diseases; or BRAIN DISEASES affecting the VISUAL PATHWAYS or OCCIPITAL LOBE.

Förklaring:
Oförmåga att se eller uppfatta synintryck. Tillståndet kan bero på ögonsjukdomar, synnervssjukdomar, defekt i synnervskorsningen, eller hjärnsjukdomar som påverkar synbanor eller nacklob.

See also: Sensory AidsLocation corresponding to Mesh Number C10.597.751.941.162

Vision Disorders  Synstörningar
Synskador
Blindness   Blindhet
Amaurosis Fugax   Amauros, flyktig
Blindness, Cortical   Kortikal blindhet
Antons syndrom
Blindhet, kortikal
Deaf-Blind Disorders+   Dövblindhet

Location corresponding to Mesh Number C10.597.751.941.162

Vision Disorders  Synstörningar
Synskador
Blindness   Blindhet
Amaurosis Fugax   Amauros, flyktig
Blindness, Cortical   Kortikal blindhet
Antons syndrom
Blindhet, kortikal
Deaf-Blind Disorders+   Dövblindhet

Location corresponding to Mesh Number C10.597.751.941.162

Vision Disorders  Synstörningar
Synskador
Blindness   Blindhet
Amaurosis Fugax   Amauros, flyktig
Blindness, Cortical   Kortikal blindhet
Antons syndrom
Blindhet, kortikal
Deaf-Blind Disorders+   Dövblindhet

MeSH Start Page
© Karolinska Institutet University Library 1998. Last modified 2016-01-15.