Skip to main content

Link path

MeSH Tree Location(s) for Bone Transplantation

Scope Note:
The grafting of bone from a donor site to a recipient site.

Förklaring:
Överföring av benvävnad från en givarplats till en mottagarplats.Location corresponding to Mesh Number E04.555.130

Orthopedic Procedures  Ortopediska tekniker
Bone Transplantation   Bentransplantation
Transplantation, ben
Sinus Floor Augmentation  

Location corresponding to Mesh Number E04.555.130

Orthopedic Procedures  Ortopediska tekniker
Bone Transplantation   Bentransplantation
Transplantation, ben
Sinus Floor Augmentation  

MeSH Start Page
© Karolinska Institutet University Library 1998. Last modified 2016-01-15.